Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

SUPORT
SUPORT
SUPORT zajmuje się dochodzeniem roszczeń niewynikających wprost z umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem GB ODYS. Dochodzi głównie zadośćuczynień za szkody osobowe, rent oraz odszkodowań za koszty leczenia oraz z tytułu utraconego zysku przedsiębiorstwa, spowodowanego przez sprawcę szkody, będącego osobą trzecią w stosunku do Klienta GB ODYS lub przez zakład ubezpieczeń, który niejednokrotnie zwlekając z wypłatą odszkodowania, naraża naszego Klienta na przerwę w działalności i szkodę.

Spółka istnieje i skutecznie pomaga naszym Klientom od 2008r.

SUPORT nie jest typową kancelarią odszkodowawczą. Wynagrodzenie ustala dopiero do zakończeniu sprawy i jest ono zależne wyłącznie od jej wyniku. Zaliczki pobierane są tylko w wyjątkowo skomplikowanych sprawach.

Więcej o SUPORT na stronie www.suport-windykacja.pl i w zakładce zakres usług.
Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK