Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Zasady współpracy
Zasady współpracy
Proponujemy współpracę w oparciu o umowę serwisu brokerskiego i udzielone nam pełnomocnictwo lub wyłącznie na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa.

W pierwszym przypadku, umowa dostosowywana jest, w zakresie obowiązków leżących po stronie GB ODYS, do potrzeb Klienta. Pełnomocnictwo niezbędne jest w kontakcie z zakładami ubezpieczeń.

W przypadku współpracy wyłącznie w oparciu o pełnomocnictwo, jego zakres uzgadniany jest każdorazowo z Klientem.

Nie pobieramy od Klientów żadnego wynagrodzenia na żadnym z etapów współpracy. Wynagrodzeniem GB ODYS, za wszystkie czynności wynikające z umowy lub zlecane na bieżąco w ramach współpracy, jest tzw. kurtaż, otrzymany od zakładu ubezpieczeń, z którym Klient zawiera umowę na podstawie wszechstronnego rozważenia ofert przedstawionych przez nasz Zespół. Kurtaż służy pokryciu kosztów bieżącej działalności Brokera oraz usług dodatkowych, świadczonych Klientowi i nie wpływa na wysokość składki.

W przypadku chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Centralą w Bydgoszczy.
Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK