Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością
Jakość świadczonych przez nas usług gwarantowana jest wprowadzonym w 2011r. systemem zarządzania jakością, przestrzeganiem wewnętrznych procedur obiegu dokumentów wewnątrz Spółki, strategią dystrybucji ubezpieczeń oraz polityką jakości, realizowaną przez wszystkich pracowników w codziennej pracy, w szczególności w zakresie podnoszenia kwalifikacji i rozwoju niezbędnych narzędzi. Regularne oceny pracy gwarantują stały monitoring naszych usług oraz nieustanną poprawę ich jakości.

W naszej działalności wspierają nas systemy informatyczne, oparte na programie BOSMANAGER, tworzone specjalnie na potrzeby naszej firmy. Pozwala to na bieżące dostosowywanie ich do potrzeb Klientów i realizację naszych zadań w sposób dopasowany do profilu działalności Klienta.

Ponadto, korzystamy z licencjonowanych programów eksperckich, takich jak Eurotax Glass, Audatex czy Info-Expert, dając tym samym szansę na wyliczenie należnego odszkodowania w kwocie najbardziej zbliżonej do wyceny biegłych sądowych i towarzystw ubezpieczeniowych.

System zarządzenia jakością wspomagany jest przez wewnętrzne, sprawdzone rozwiązania telekomunikacyjne.
Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK