Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Centrala
Swoją działalność prowadzimy na terenie całego kraju przez centralę w Bydgoszczy oraz biura terenowe.
W przypadku chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Centralą GB ODYS w Bydgoszczy.

Grupa Brokerska ODYS Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz

tel. (+48) 52 376 87 50
fax (+48) 52 376 87 60
e-mail: broker@odys.pl


DANE REJESTROWE SPÓŁKI:GRUPA BROKERSKA "ODYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz, KRS 0000186231
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS,
kapitał zakładowy 50.000 zł, w całości opłacony
NIP 967-10-95-541 REGON 092574927, Zezwolenie PUNU na wykonywanie działalności nr 894/00
Nr w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych KNF 00000801/U

Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK