Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Zadania EA
Zadania EA
W zakresie świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i likwidacji szkód GB ODYS stale współpracuje z EUROAGENT Sp. z o.o.

Ubezpieczenia
EUROAGENT współpracuje z kilkunastoma zakładami ubezpieczeń, zawierając umowy ubezpieczenia:
Po wykonaniu powyższych czynności następuje podpisanie umowy ubezpieczenia z wybranym przez Klienta zakładem ubezpieczeń.  Przez cały okres ubezpieczenia Spółka bezpłatnie obsługuje przedmiotową umowę.

Zawarcie umowy jest możliwe za pośrednictwem Internetu – EUROAGENT Direct.

Likwidacja szkód
Zakres serwisu, jaki EUROAGENT może świadczyć przy obsłudze szkód zależy od zakładu ubezpieczeń, z którym realizowana jest współpraca. W zależności od zakładu ubezpieczeń EUROAGENT:

Prowadzi wszystkie czynności likwidacyjne (pełna likwidacja szkód), które obejmują:
Prowadzi tzw. monitoring szkód (dla ubezpieczycieli prowadzących likwidację szkód wyłącznie  poprzez własne jednostki organizacyjne – likwidacja częściowa), który obejmuje:
Statystyki i raporty
Nadzorowanie procesu likwidacyjnego szkód w pojazdach umożliwia tworzenie baz danych i generowanie statystyk, w oparciu o które istnieje możliwość ustalenia wskaźników szkodowości, w ryzykach AC i OC, ścisłej kontroli szkodowości oraz weryfikacji poprzez zakwalifikowanie niektórych szkód do regresu.
Euroagent Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK