Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Zadania SUPORT
Zadania SUPORT
SUPORT - zajmuje się dochodzeniem roszczeń niewynikających wprost z umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem GB ODYS. Doradza w zakresie windykacji odszkodowania lub zadośćuczynienia poprzez analizę dokumentacji i udzielenie wskazówek co do konieczności zdobycia dokumentów pomocnych w odzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Przedstawia zasady szacowania poniesionych szkód i pomaga ustalić wysokość należnego odszkodowania we współpracy ze specjalistami legitymującymi się bardzo dużym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.

W imieniu Poszkodowanych SUPORT dochodzi przede wszystkim:
Utrata zysku może być spowodowana zarówno przez sprawcę szkody w mieniu, będącego osobą trzecią w stosunku do Klienta GB ODYS jak i przez sam zakład ubezpieczeń, z którym Klient zawarł umowę ubezpieczenia. Towarzystwa niejednokrotnie rażąco zwlekając z wypłatą odszkodowania, narażają Klienta na szkodę w związku z brakiem możliwości naprawienia szkody w mieniu i prowadzenia działalności gospodarczej w pełnym zakresie. 

SUPORT – nie jest typową kancelarią odszkodowawczą. Wynagrodzenie za podjęte czynności ustala dopiero do zakończeniu sprawy i jest ono zależne wyłącznie od jej wyniku. Zaliczki pobierane są tylko w wyjątkowo skomplikowanych sprawach. Kierując się interesem Klienta, zawsze dąży do jak najszybszego załatwienia sprawy, np. w formie korzystnej ugody ze sprawcą szkody/ubezpieczycielem.

Spółka nie zajmuje się dochodzeniem roszczeń z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem GB ODYS. Dochodzenie tych roszczeń wchodzi w zakres obsługi brokerskiej świadczonej przez GB ODYS i jest nieodpłatne.
Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK