Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Potencjał osobowy
Potencjał osobowy
Jakość świadczonych przez nas usług gwarantowana jest przez wszechstronne przygotowanie naszych pracowników, doświadczenie zdobyte przez nich w zakładach ubezpieczeń oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Ponadto, każda z osób obsługujących Klienta specjalizuje się w określonej dziedzinie z zakresu ubezpieczeń.

Osoby wykonujące czynności brokerskie w imieniu Klienta posiadają egzamin brokerski, zdany przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz odbywają szkolenia obowiązkowe, zgodnie z przepisami o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Nasz Zespół liczy ponad 50 osób. Zatrudniamy m.in. prawników, ekonomistów, inżynierów oceny ryzyka i rzeczoznawców majątkowych, biegle posługujących się programami eksperckimi. Stale współpracujemy z rzeczoznawcami, będącymi jednocześnie biegłymi sądowymi z różnych dziedzin, tłumaczami przysięgłymi i Kancelarią Prawną.
Euroagent Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK