Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Potencjał osobowy
Potencjał osobowy
Jakość świadczonych przez nas usług gwarantowana jest przez wszechstronne przygotowanie naszych pracowników, zdobyte przez nich doświadczenie oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Ponadto, każda z osób obsługujących Klienta specjalizuje się w określonej dziedzinie z zakresu ubezpieczeń.

Osoby wykonujące czynności brokerskie w imieniu Klienta posiadają egzamin brokerski, zdany przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz odbywają szkolenia obowiązkowe, zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Nasz Zespół wraz z osobami współpracującymi liczy około 50 osób. Współpracujemy m.in. z Kancelarią Prawną, ekonomistami, inżynierami oceny ryzyka i rzeczoznawcami, biegle posługującymi się programami eksperckimi. 
Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK