Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

Pozycja na rynku
Pozycja na rynku
Jesteśmy jednym z największych brokerów ubezpieczeniowych, funkcjonujących na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa w zakresie oceny ryzyka. Swoją nieustannie rosnącą pozycję zawdzięczamy w szczególności trafności decyzji ubezpieczeniowych, podejmowanych wspólnie z naszymi Klientami oraz ich zadowoleniu z wdrażanych rozwiązań i likwidacji szkód.


Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK